THÔNG TIN LÃNH SỰ

CHÂU MỸ

HOA KỲ

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

CANADA

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

CUBA

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

CHÂU ÂU

PHÁP

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

ĐỨC

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

ITALIA

Đại Sứ Quán

CHÂU Á

TRUNG QUỐC

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

HÀN QUỐC

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

NHẬT BẢN

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

CHÂU ÚC

ÚC

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

NEW ZEALAND

Đại Sứ Quán

Tổng lãnh sự

CHÂU ÚC

NAM PHI

Đại Sứ Quán

ALGERIA

Đại Sứ Quán